Наша цел е да Ви помог­нем да бъде­те здра­ви, изпъл­не­ни с хар­мо­ния и кра­со­та. Все­ки Ваш ден да бъде пъл­но­це­нен и щас­т­лив.“

 Услу­ги и Теле­фо­ни за връз­ка и резер­ва­ции:

Реджу­ванс-тера­пия на мла­дост­та +359 (888) 478513
Маса­жи, Рек­ре­а­ция, Релакс +359 (888) 478513
Мани­кюр & Педи­кюр +359 (888) 599738
Про­фе­си­о­на­лен грим +359 (895) 667612
Миг­лоп­лас­ти­ка +359 (887) 636669
Боу­ен тера­пия +359 (888) 478513

 

 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре