Животът е прекрасен, когато не очакваш, а просто живееш

Ние често криволичим от пътя. Отиваме в единия край, после минаваме към противоположния. Живеем в средата, после тичаме към ръба. И в един момент някъде между края и началото, между доброто и злото, между истината и лъжата, между мечтите и страха намираме нещо малко, за което да се хванем.