Банкова сметка

СИСТАРС 11 ЕООД

адрес на регистрация и управление: гр.Варна, бул. Осми приморски полк,№119, ап.8

ЕИК 204962787

Мол: Свилена Кунева

тел: 0888478513,  mail: enjoybox.varna@gmail.com

Банка:

Първа Инвестиционна Банка

BIC:
FINVBGSF

Банкова сметка:

BG92FINV91501017284903