Данни за фирмата

СИСТАРС 11 ЕООД

адрес на регистрация и управление:

гр. Варна, бул. Осми приморски полк,№119, ап.8

ЕИК:

204962787

Мол:

Свилена Кунева

тел:

0888478513, 

mail:

enjoybox.varna@gmail.com

Банка:

Първа Инвестиционна Банка

BIC:
FINVBGSF

Банкова сметка:

BG92FINV91501017284903