Честита БАБА МАРТА

       Най-важ­на­та фун­к­ция на маса­жа е да дари щас­тие на маса­жи­ра­ния!

       Зато­ва ще се погри­жи Ваши­ят тера­певт. От вас се изис­к­ва да про­яви­те воля за по-добър живот!

По вре­ме на месец Март може да се въз­пол­з­ва­те от 50 % отстъп­ка от всич­ки маса­жи в ENJOY BOX.

Сил­но жела­ем щас­тие и бла­го­да­рим!

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре