Живота на оптимистите е пълен с изненади.

Светът принадлежи на оптимистите!

За победи задължително трябва да имате развити мускули, а за покоряването на обкръжаващите трябва да имате обаятелна усмивка, увереност в себе си и позитивно настроение.