Маникюр & Педикюр

 

Варна маникюр педикюр промоции модна точка естетически център

      ♦ За непов­то­ри­мо усе­ща­не и уве­ре­ност: пер­фек­тен вън­шен вид до най-мал­ки­те детай­ли, от гла­ва­та до пети­те! Мани­кю­рът и Педи­кю­рът не са лукс, а необ­хо­ди­мост, при това не само през топ­лия сезон, а по вся­ко вре­ме на годи­на­та. Гри­жа­та за ръце­те, стъ­па­ла­та и нок­ти­те гаран­ти­ра тях­но­то здра­ве и кра­со­та. Кра­сив и тра­ен Мани­кюр, изграж­да­не и под­дръж­ка на Нок­топ­лас­ти­ка или хубав и моден Педи­кюр са част от удо­вол­с­т­ви­е­то да си жена. ♦

НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ МАНИКЮР & ПЕДИКЮР

 

Пода­ре­те си радост в Enjoy Box! 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре