Enjoy Box

Съз­да­дох спи­сък с пред­ло­же­ния за мес­та в Google Кар­ти. Гла­су­вай­те за люби­мо­то си мяс­то:
https://goo.gl/maps/HGXnL3oqV962

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре