Ако не ви харесва пътят, по който вървите, започнете да строите нов.