Зарежда Събития

« All Съби­тия

РЕЛАКС МАСАЖ “КЛАСИК”

2 януари31 декември

Варна релакс зона спа център детоксикация регулиране на тегло тай класически шиацу масаж масажи реджуванс грижа за кожата грим bazar bg рио rio grabo alo грабо базар бг olx

Пода­ре­те на себе си или на любим човек:

Масаж на цяло тяло с бил­ко­ви мас­ла на аро­мат­на осно­ва в ДВА ВАРИАНТА: от 50 или 90 мину­ти за про­це­ду­ра.

Под­хо­дя­ща релак­са­ция  на орга­низ­ма в ежед­не­ви­е­то и стре­са на работ­но­то мяс­то. За удо­вол­с­т­вие и пре­одо­ля­ва­не на напре­же­ни­е­то и умо­ра­та, с под­мла­дя­ващ ефект, чрез неж­ни и леки въз­дейс­т­вия от спе­ци­ал­но под­бра­ни масаж­ни тех­ни­ки. Включ­ва още: изпол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние, кон­су­ми­ра­не на релак­си­ра­ща напит­ка и обсъж­да­не въз­дейс­т­ви­е­то на маса­жа.

Въл­ну­ва­щи нама­ле­ния при резер­ва­ции или заку­пу­ва­не онлайн от

ENJOY BOX

 

Под­хо­дящ про­дукт за ПОДАРЪК на жени/мъже !!

 

♠Сил­но жела­ем щас­тие и бла­го­да­рим! ♠

Детайли

Нача­ло:
2 яну­а­ри
Край:
31 декем­в­ри
Кате­го­рии за Съби­тие:
, ,
Уеб­сайт:
https://enjoybox.eu/produkt-kategoriya/масажи-терапии/

Организатор

Маса­жист Тера­певт
Теле­фон:
+359 879 500 323
Email:
mail@enjoybox.eu

Място

Enjoy Box
ул. Гене­рал Сто­ли­пин 57
Вар­на, 9002 Бъл­га­рия
+ Google Map

Вашият коментар

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре