COVID-19: Борба с последиците чрез Боуен Терапия.

Вижте още за боуен терапия
Трябва да направите 4 отделни резервации със същия продукт.
Резервациите могат да се направят на веднъж или последователно (след всяко следващо посещение).
Препоръчително е да се съобразите с предложенията на терапевта относно сроковете на изпълнението им за по-добър зравословен ефект.