Програма: Терапия за регулиране на кръвно налягане .

Вижте още за продукта
Трябва да направите 5 отделни резервации със същия продукт.
Резервациите могат да се направят на веднъж или последователно (след всяко следващо посещение).
Препоръчително е да се съобразите с предложенията на терапевта относно сроковете на изпълнението им.